Este o nelămurire care persistă de mai mult timp în mediul online, iar sfaturile sunt de multe ori ambigue sau absolut nelămuritoare. Deoarece am primit această întrebare de mai multe ori, o să încerc să explic pe înțelesul tuturor ce implică achiziționarea unui astfel de spray, cum și în ce condiții aveți voie să-l folosiți în mod legal.           Trebuie să înțelegeți din capul locului că spray-ul iritant lacrimogen este destinat autoapărării și în niciun caz pentru scopuri agresiv-ofensive. Orice acțiune ofensivă prin folosirea acestui spray conduce la sancțiuni contravenționale sau penale, după caz.

          Am nevoie de vreun fel de autorizație pentru a-mi achiziționa un spray iritant lacrimogen, cu piper, etc.?

Nu, nu aveți nevoie de o astfel de autorizație, el se poate achiziționa de pe orice site de profil sau din orice magazin de specialitate.

          Am voie port asupra mea spray-ul iritant lacrimogen în locuri publice?

Potrivit  art. 372, alin. 1, lit. c din Codul Penal, fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:  ……………………….c) substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant constituie infracțiunea de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, iar folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Trebuie să mai știți că, potrivit aceluiași articol, portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Așadar, portul sau folosirea spray-ului iritant lacrimogen SUNT INTERZISE în următoarele locuri:

 • la adunările publice,
 • manifestările cultural-sportive,
 • locurile pentru distracție și agrement
 • mijloacele de transport în comun
 • sediul autorităților publice
 • sediul instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public
 • spațiile rezervate procesului electoral

           În ce condiții pot folosi spray-ul iritant lacrimogen?

          Spray-ul iritant lacrimogen se poate folosi DOAR PENTRU AUTOAPĂRARE și doar atunci când vă aflați în LEGITIMĂ APĂRARE!!!

          Dar ce este legitima apărare?

 

Potrivit art. 19 din Codul Penal, privind legitima apărare, este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare. De asemenea, este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.

          Se prezumă a fi în legitimă apărare, acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.

Așa cum a stabilit legiuitorul în art.19 alin., 2 din Codul penal, vă aflați în legitimă apărare când săvârșiți fapta pentru a înlătura:

 1. un atac material – în realizarea acestuia se folosește forța fizică, instrumente, mijloace care pot aduce o modificare fizică; chiar și inacțiunea poate fi un atac material, căci permite altor forțe să acționeze;
 2. un atac direct – atacul este direct când este îndreptat și creează un pericol nemijlocit pentru valoarea socială ocrotită ori atunci când nu există între agresor și cel care se apără -aflat în legitimă apărare- un obstacol; mai exact, dacă atacatorul este la 100 m distanță cu un băț, cu care nu poate răni de la acea distanță, atacul nu este direct!;
 3. un atac imediat – pericolul s-a ivit, este actual ori este pe cale să se dezlănțuie/este iminent; după ce atacul s-a consumat, nu ne mai aflăm pe tărâmul legitimei apărări; dacă prejudiciul este ireparabil, iar atacul a încetat, nu mai este legitimă apărare-dacă atacatorul a lovit și a plecat, prejudiciul este ireparabil, nu se poate alerga după el, dar, dacă a fost furat portofelul, prejudiciul poate fi nu doar diminuat, ci chiar înlăturat, deci, este legal dacă se încearcă să fie ajuns din urmă și astfel, să se recupereze bunul);
 4. un atac injust – să nu fie legal; mai exact, când o persoană se opune arestării, acel atac al organelor de poliție este just, legea este cea care prevede această posibilitate, la nevoie. E bine de știut că nu se poate respinge atacul provenit de la o persoană care nu are discernământ și, apoi, să se invoce legitima apărare dacă se știa că aceasta este lipsită discernământ, căci în acest caz se va putea discuta despre alte instituții de drept, precum starea de necesitate, cu un alt regim prevăzut;
 5. atacul care se înlătură să fie, bineînțeles, împotriva celui care se apără, a altei persoane (da, se poate să se invoce legitima apărare dacă se ia apărarea cuiva, dar este important de știut că pentru a lua apărarea unei persoane trebuie ca cel ce intervine să fi fost prezent la desfășurarea atacului) ori împotriva unui interes general (adică să fie pusă în pericol o stare, situație, relație ce interesează o organizație publică); atacul trebuie să privească viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, onoarea, averea;
 6. atacul să pună în pericol persoana apărătorului ori a celui pe care o apără.

          Odată constatată întrunirea elementelor care caracterizează atacul, cel atacat poate în mod justificat să se apere prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. Cu toate acestea, posibilitatea menţionată nu este nelimitată, altfel spus o stare de legitimă apărare nu justifică săvârşirea oricărei fapte penale. Pentru a beneficia de efectul justificativ, apărarea trebuie să îndeplinească, la rândul ei, câteva condiţii.

APĂRAREA SĂ ÎMBRACE FORMA UNEI FAPTE PREVĂZUTE DE LEGEA PENALĂ

          În măsura în care nu există o faptă prevăzută de legea penală, nu se pune problema verificării caracterului nejustificat şi deci nici problema identificării unei cauze justificative. Sub aspectul formei de vinovăţie, această fapta se poate comite atât cu intenţie cât şi din culpă, fiind necesar doar că persoană care se apară să aibă cunoştinţă de existenţa atacului şi să acţioneze animată de dorinţa de a se apară.

APĂRAREA SĂ FIE NECESARĂ

          Necesitatea apărării este o formulă generică, ce regrupează la rândul ei mai multe condiţii. Astfel, în primul rând, necesitatea apărării impune cerinţa că ea să intervină în intervalul de timp cât atacul este imediat, adică din momentul când acesta a devenit iminent şi până la încheierea atacului. Dacă riposta intervine după ce atacul a fost încheiat, nu mai vorbim de o apărare, ci de o răzbunare, care nu poate pretinde o justificare. În acelaşi timp, necesitatea apărării presupune că ea trebuie să aibă caracter potrivit, cu alte cuvinte, să fie aptă prin natură ei să înlăture atacul. Caracterul necesar al apărării nu implică însă faptul că ea trebuie să fie singura posibilitate de a înlătura atacul. În măsură în care persoană atacată are la dispoziţie mai multe posibile mijloace de respingere a atacului, ea poate în principiu uza de oricare dintre ele, sub rezervă respectării condiţiei proporţionalităţii.

APĂRAREA TREBUIE SĂ FIE PROPORŢIONALĂ CU GRAVITATEA ATACULUI

          Fapta săvârşită în apărare trebuie să prezinte o gravitate mai mică sau aproximativ egală cu cea a atacului. Desigur că nu este vorba aici de un calcul matematic, ci de o apreciere globală, aşa cum se putea ea realiza în condiţiile atacului. Examenul de proporţionalitate trebuie să pornească de la urmările celor două acţiuni, adică urmarea pe care cel mai probabil ar fi produs-o atacul şi urmarea produsă în urmă apărării. Trebuie însă avute în vedere şi valorile sociale în conflict, mijloacele utilizate în atac şi apărare, raportul de forţe dintre agresor şi victima precum şi toate circumstanţele în care s-a desfăşurat atacul.