Pentru că am primit adesea întrebări cu privire la permisele de conducere anulate, vin în întâmpinare cu lămuriri privind așa-zisa ”redobândire” a permiselor de conducere anulate. Practic, este vorba de obținerea unui nou permis de conducere după anularea celui anterior din diverse motive. Trebuie lămurit din capul locului că anularea unui permis de conducere nu este totuna cu suspendarea dreptului de a conduce.

Suspendarea dreptului de a conduce este o măsură complementară care se aplică pe o perioadă limitată, cuprinsă între 30 și 90 de zile, pe când anularea unui permis de conducere reprezintă practic desființarea documentului, cel în cauză nemaivând dreptul de a conduce până la obținerea unui document similar cu cel anulat, fiind nevoit să urmeze din nou cursurile unei școli de șoferi, să susțină proba scrisă și pe cea practică, ca orice alt elev.

Atunci când vi se anulează permisul de conducere în condițiile art. 114, așin. 1 din OUG 195/2002-rep., respectiv:

Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:
a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
c) abrogată;
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.
e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.
f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

există posibilitatea să obțineți un nou permis de conducere și trebuie să îndepliniți condițiile prevăzute la art. 116, alin. 1, lit. a,b,c,d din OUG 195/2002-rep., adică:

Articolul 116

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
(21) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 24 alin. (53), fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.
(22) În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să facă dovada că:
a) este aptă din punct de vedere medical;
b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).

Dosarul unei persoane care dorește să obțină un nou permis de conducere după cel vechi a fost anulat trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • cerere tip de participare la examen completată și semnată personal de solicitant
  • fișa de școlarizare, completată cu datele personale ale solicitantului, care va avea pe verso avizul medical
  • avizul psihologic
  • certificatul cazier judiciar care se obține gratuit de la orice subunitate de poliție din țară
  • fișa deținătorului de permis care se obține de la orice birou de copiat acte
  • dovada taxa de examinare
  • copie act identitate
  • copie act de studii
  • copia hotărârii judecătorești de condamnare care să fie în mod obligatoriu definitivă
  • dovada anulării permisului de conducere anterior care se eliberează la solicitarea celui interesat de către unitatea emitentă

Cu toate aceste documente vă prezentați la SPRCIV/DPRCIV de care aparțineți în vederea depunerii dosarului, urmând ca examinarea dvs. să aibă loc conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002-rep. Succes!