Pietonii au ca și celelalte categorii de participanți la trafic anumite drepturi, dar și obligații. Se vorbește foarte mult de faptul că pietonii nu se asigură când traversează strada pe marcajul pietonal, iar pietonii acuză șoferii pe de altă parte pietonii că nu se asigură atunci când traversează strada pe marcajul pietonal sau mai grav, traversează prin locuri nepermise. Sincer, și unii și alții au dreptate. În trafic întâlnești ambele situații, atât pietoni care nu se asigură atunci când tarversează strada, cât și mulți șoferi care nu acordă prioritate pietonilor aflați pe marcajul pietonal.

Dar ce este zona pietonală, ce drepturi și ce obligații ai ca pieton în trafic? Potrivit art. 6, pct. 39 din OUG 195/2002-republicată, zona pietonală este definită ca fiind perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, potrivit art. 72 din OUG 195/2002-republicată, pietonii sunt obligaţi să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers. Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

 

Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la coltul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poarta întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector. Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mana, precum şi cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role. Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poliţistul rutier şi persoanele care se află pe platforma drumului public şi sunt autorizate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, să îndrume sau să dirijeze circulaţia rutieră, în condiţiile stabilite prin regulament. Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

Trebuie să mai cunoașteți că, potrivit art. 35 din OUG 195/2002-republicată, participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private. La cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Nevăzătorii sunt obligați să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare albă.

De asemenea, în caz de accident, se instituie obligații tuturor participanților la trafic, inclusiv pietonilor, prevăzute de art. 77 alin. 2 și 3 OUG 195/2002

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoștință de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunțe de îndată poliția și să apeleze numărul național unic pentru apeluri de urgență 112, existent în rețelele de telefonie din România.

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziția vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să șteargă urmele accidentului fără încuviințarea poliției care cercetează accidentul.

               Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele obligații și interdicții în sarcina pietonilor:

Art. 1. – Participanții la trafic sunt obligați să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și celelalte dispoziții din prezentul regulament.

4. Circulația pietonilor

Art. 166. – Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia, care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din ambele sensuri.

Art. 167. – (1) Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:

a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritară care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;

b) să traverseze partea carosabilă prin fața sau prin spatele vehiculului oprit în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepția cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;

c) să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;

d) să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

e) să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulației;

f) să traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzic trecerea;

g) să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.

(2) Se interzice oricărei persoane să efectueze acte de comerț pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în parcări ori în stațiile mijloacelor de transport public de persoane.

Recomandări:

  • traversați strada doar prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la coltul străzii, NUMAI DUPĂ CE V-AȚI ASIGURAT CĂ O PUTEȚI FACE FĂRĂ PERICOL
  • prezentați cartea de identitate sau datele în vederea stabilirii identității ori de câte ori un polițist rutier vă solicită acest lucru
  • anunțați organele de poliție prin serviciul de urgență 112 ori de câte ori sunteți implicați sau aveți cunoștință de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase
  • NU încercați să ștergeți urmele unui accident de circulație, indiferent dacă sunteți șofer sau pieton
  • NU TRAVERSAȚI atunci când se apropie un vehicul cu regim prioritar, pe partea carosabilă, prin fața sau prin spatele vehiculului oprit în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepția cazurilor în care există treceri pentru pietoni, prin alte locuri decât cele permise
  • NU PRELUNGIȚI TIMPUL DE TRAVERSARE a drumului public
  • NU VĂ OPRIȚI ȘI NU VĂ ÎNTOARCEȚI pe trecerile de pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare
  • NU TRAVERSAȚI calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte, ori când semnalul luminos sau acustic interzic trecerea