ATENȚIE! Permisele de conducere sunt eliberate de către Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Prefecturilor pe raza cărora aveți domiciliul și nu de către Poliția Română!

1. Permisul meu de conducere a fost reținut în străinătate ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate. Pot solicita eliberarea unui nou permis de conducere ?

R: Da, cu condiția depunerii următoarelor documente: cererea solicitantului în care veți indica situația dvs., actul de identitate – original si copie, fișa medicală, contravaloarea permisului de conducere în valoare de 68 lei.

2. Am solicitat transmiterea permisului de conducere la adresa de domiciliu, dar sunt nevoit să plec din țară, urgent. Cum pot intra în posesia documentului ?

R: Prin mandatarea unei persoane sau la revenirea în țară veți avea posibilitatea de a solicita eliberarea documentului de la ghișeul serviciului public comunitar competent, numai după returnarea acestuia de către serviciul de curierat.

R: Da, aveți posibilitatea de a indica adresa la care doriți să vă fie livrat permisul de conducere (domiciliu, serviciu sau oricare altă adresă la care puteți fi găsit).

R: Nu, în prezent nu mai este obligatoriu, dar este recomandat, pentru evitarea unor neplăceri, să comunicați SPCRIV o copie a noii cărți de identitate cu noul domiciliu.

R: Da. Noul permis de conducere se va elibera cu valabilitatea administrativă a celui pierdut/furat/deteriorat.

R: Da.

R: La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor pe raza căruia solicitantul are stabilit domiciliul sau reședința.

R: La oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturilor.

R: Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticității și valabilității acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. Termenul de eliberare este de 15 zile de la încheierea verificărilor.

R: La ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau pe site-ul DRPCIV, la sectiunea documente si formulare.

R: Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către contravenient se efectuează la serviciul poliției rutiere care il are în evidență, reducerea perioadei de suspendare operând cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.221 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, cu modificările și completările ulterioare.

R: Permisele de conducere emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ca urmare a obținerii prin examen se transmit numai prin poștă la domiciliul titularilor folosind serviciul de curierat al Poștei Române. Nu se eliberează dovadă înlocuitoare a permisului de conducere.

R: Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obțină, personal, la sediul poliției rutiere din județul care il are în evidență, informații cu privire la numărul de puncte de penalizare care i-au fost aplicate. Pentru posesorii de permise de conducere străine, această evidență se ține de către autoritățile competente din statul emitent.